رأی قریب به ۱۶ میلیون ایرانی خواهان تغییر را نمی‌توان نادید گرفت

Posted by

تأثیر مصرف الکل بر کارکردهای شناختی و اجرایی مغز

حجت‌الاسلام رئیسی گفت: رأی قریب به ۱۶ میلیون ایرانی خواهان تغییر، سرمایه ای مهم و پشتوانه عظیم است که به هیچ وجه نمی توان آن را در عرصه سیاسی و تصمیم گیری کلان کشور نادیده گرفت.

تأثیر مصرف الکل بر کارکردهای شناختی و اجرایی مغز