هشدار شمخانی درمورد سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا

Posted by

بهرام عظیمی در در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: ایالت متحده باید در سیاست‌های منطقه‌ای خود تغییراتی را اعمال کند.

بهرام عظیمی در در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی

دانلود تلگرام