داور به رحمتی چه گفت؟

Posted by

بهترین کشورهای جهان برای راه‌اندازی کسب و کار

احمد صالحی در هنگام پنالتی اول صبا دقایقی با مهدی رحمتی صحبت می کند و از لب خوانی صحبت های او اینطور برداشت شده است که او به دروازه بان استقلال می گوید به سمت چپ شیرجه بزند.

بهترین کشورهای جهان برای راه‌اندازی کسب و کار

مشکل pes 2017 pc