ارایه بسته های تشویقی برای کارفرمایان

Posted by

بمب های استقلال در انتظار انفجار بعد از بازی با العین/ چراغ سبز بازیکن پرسپولیسی به منصوریان

ولیئی در خصوص ارایه بسته های تشویقی برای کارفرمایان در صورت اشتغال زایی برای مددجویان، خاطر نشان کرد: به منظور ایجاد انگیزه در کارفرمایان و کارآفرینان برای به کارگیری و استخدام مددجویان کمیته امداد، ارایه بسته های تشویقی برای آنان در نظر گرفته شده است.

بمب های استقلال در انتظار انفجار بعد از بازی با العین/ چراغ سبز بازیکن پرسپولیسی به منصوریان