کشف اقیانوسی از آب در سیاره پلوتون

Posted by

برگزاری کمیسیون اقتصادی ایران و فرانسه

به گزارش یورونیوز، تخمین زده می شود که عمق این اقیانوس بین ۵۰ تا ۲۰۰ کیلومتر و مقدار آب آن نیز به اندازه کل آب موجود در سیاره زمین باشد. سیاره پلوتون در حدود پنج میلیارد کیلومتری زمین قرار دارد و تصاویر مربوط به این کشف در ۲۳ تیرماه ۱۳۹۴ (۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵ میلادی) پس از عبور یک کاوشگر آمریکایی از نزدیکی پلوتون ثبت شد. تصاویر ارسالی سرانجام پس از یکسال به زمین رسید و بررسی آنها این نتیجه علمی را به دنبال داشت.

برگزاری کمیسیون اقتصادی ایران و فرانسه