تظاهرات در آمریکا با حمل پلاکاردهایی از بیانات امام خامنه‌ای در رابطه با ظلم دولت آمریکا به بومیان/ عکس

Posted by

برای فروش هواپیما به ایران تابع نظر دولت جدید آمریکا هستیم

بومیان آمریکا در تظاهرات خود نسبت به سیاست‌های دولتمردان این کشور در تضییع حقوقشان پلاکاردی از بیانات امام خامنه‌ای در رابطه با ظلم دولت آمریکا در حق بومیان را حمل کردند که روی آن به این مضمون نوشته بود: «هنگامی که شما به تاراج سرزمین‌های بومی ادامه داده و بومیان را سرکوب می‌کنید چگونه به خود جرأت می‌دهید که از آزادی و برابری صحبت کنید. آیت‌الله خامنه‌ای»

برای فروش هواپیما به ایران تابع نظر دولت جدید آمریکا هستیم

دانلود تلگرام