برجی متفاوت برای عرضه خودروهای لوکس در سنگاپور

Posted by

بدهی مالیاتی نفت بیشتر است یا سرخابی ها؟

یک برج ۱۵ طبقه با ظاهری متفاوت برای ارایه و عرضه خودروهای لوکس در سنگاپور افتتاح شد که در تصویر زیر نمای آن را مشاهده می‌کنید.
 

بدهی مالیاتی نفت بیشتر است یا سرخابی ها؟