پوتین از تولید سامانه تسلیحاتی جدید خبر داد

Posted by

بازی استقلال و صبا به وقت های اضافه رسید

رییس جمهور روسیه از ساخت سلاح دفاعی جدیدی خبر داد که نیازهای آینده این کشور را رفع می‌نمایند.

بازی استقلال و صبا به وقت های اضافه رسید

دانلود رایگان اینستاگرام