واکنش آلمان به طرح آمریکا برای ممنوعیت حمل لپ تاپ در پروازها

Posted by

بازگشت مصدومان استقلال به تمرینات گروهی

وزیر خارجه آلمان هم از طرح آمریکا مبنی بر ممنوعیت حمل لپ تاپ توسط مسافران در پروازها به منظور ایمنی بیشتر حمایت کرد.

بازگشت مصدومان استقلال به تمرینات گروهی