حذف کارت سوخت به صلاح کشور نیست

Posted by

بازگشت بخش دوم پرونده حمله به سفارت عربستان به دادسرا

یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت:وزارت نفت معتقد است که دیگر کارت سوخت کاربردی ندارد و فقط به عنوان سوییچ برای خروج بنزین از نازل استفاده می شود.

بازگشت بخش دوم پرونده حمله به سفارت عربستان به دادسرا

دانلود تلگرام