پیشتازی حزب مرکل در آلمان چند ماه مانده به انتخابات فدرال

Posted by

اینم رأی حلال! / کاریکاتور

نتایج یک نظرسنجی از پیشتازی حزب تحت رهبری صدراعظم آلمان در این کشور حاکی است.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری شینهوا، نتایج نظرسنجی روزنامه بیلد نشان می‌دهد، حزب اتحادیه دموکرات مسیحی که رهبری آن را آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان برعهده دارد، در مقایسه با رقبای خود از محبوبیت بیشتری برخوردار است.

در حالی که انتخابات فدرال آلمان ظرف چند ماه آینده برگزار خواهد شد، نتایج این نظرسنجی حاکی است که حزب تحت رهبری مرکل نظر مثبت ۳۸ درصد از رأی‌دهندگان آلمانی را به خود جلب کرده است.

این در حالی است که حزب سوسیال دموکرات آلمان به راهبری مارتین شولتز با کاهش محبوبیت مواجه شده و در حال حاضر ۲۵ درصد آلمانی‌ها از این حزب حمایت می‌کنند.

نتایج این نظرسنجی همچنین نشان داد که سه حزب آزاد دموکرات، سبز و آلترناتیو برای آلمان از محبوبیت هشت درصدی در میان آلمانی‌ها برخوردار هستند.

براساس نتایج این نظرسنجی، ۵۲ درصد آلمانی‌ها گفته‌اند، در صورتی که امکان انتخاب مستقیم صدراعظم کشورشان را داشته باشند، مرکل را برای این سمت انتخاب خواهند کرد.

به گزارش ایسنا، انتخابات فدرال آلمان ۲۴ سپتامبر برگزار می‌شود.

اینم رأی حلال! / کاریکاتور