آل هاشم : دفاع مقدس تمام نشده است

Posted by

ایران و ایرباس دوباره مذاکره کردند

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش گفت : باید دفاع مقدس را تمام شده تلقی کرد بلکه باید با تجلیل از پیشکسوتان و زنده نگاه داشتن یاد و خاطره های آن دوران ارزشمند از تحریف وقایع آن نیز جلوگیری نمود.

ایران و ایرباس دوباره مذاکره کردند

دانلود بیتالک