واکنش ایران به قطعنامۀ مجمع عمومی سازمان ملل علیه ایران

Posted by

ایران مساوی کرد، AFC باخت، دنیاخندید!

سخنگوی وزارت امور خارجۀ ایران اعلام کرد قطعنامۀ حقوق بشری هفتاد‎‏ویکمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد علیه ایران دارای اغراض سیاسی و مردود است.

ایران مساوی کرد، AFC باخت، دنیاخندید!

تلگرام نارنجی