تمدید زمان انتخابات در دبی

Posted by

اولین داور زن تاریخ بوندس‌لیگا

سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دبی، اطلاعیه‌ای را در مورد تمدید ساعت رای‌گیری در این حوزه انتخابیه منتشر کرد.

اولین داور زن تاریخ بوندس‌لیگا