دروازه بان بارسا تهدید به رفتن کرد

Posted by

اولین خودروی سیتروئن در ایران

دروازه بان بارسلونا گفت: من به فکر شنیدن پیشنهادها نیستم. مشکلی با بودن در اینجا ندارم. اگر کم بازی کنم، در نقل و انتقالات زمستانی تصمیم گیری خواهم کرد اما در حال حاضر به هیچ چیزی فکر نمی کنم.

اولین خودروی سیتروئن در ایران