تصویری کاملا متفاوت از ستاره محبوب پرسپولیس

Posted by

انفجار در ریف شمالی حلب

مهاجم پرسپولیس پس از بازگشت از اردوی تیم ملی،مهیای حضور دوباره در تمرینات پرسپولیس می شود.

انفجار در ریف شمالی حلب

نصب بیتالک