زائران از دریافت و نگهداری هرگونه پاکت از افراد ناشناس خودداری کنند

Posted by

انتقاد باشگاه صبای قم از سرمربی استقلال

معاون اجتماعی انتظامی استان کرمانشاه گفت: زائران از دریافت و نگهداری هرگونه بسته و پاکت از افراد غیر اعم از ایرانی یا عراقی به منظور امانت یا انتقال از ایران به عراق و بالعکس خودداری کنند.

انتقاد باشگاه صبای قم از سرمربی استقلال

دانلود رایگان اینستاگرام