بسته شدن مرز مهران از سوی طرف عراقی / رایزنی ها برای گشایش مرز ادامه دارد

Posted by

امیدوارم که دولت جدید آمریکا برجام را لغو کند

دبیر ستاد مرکزی اربعین حسینی با بیان اینکه مرز مهران از صبح امروز پنجشنبه 27 آبان ماه توسط طرف عراقی بسته شده است، گفت: رایزنی برای گشایش مرز مهران در حال انجام است اما زمان بازگشایی مشخص نیست.

امیدوارم که دولت جدید آمریکا برجام را لغو کند

دانلود ایمو برای گوشی