پیروزی نوشاد عالمیان در جدال با بازیکن سرشناس آلمانی

Posted by

الحشد الشعبی هواپیمای ترکیه را فراری داد

نفر اول تنیس روی میز کشورمان در مسابقات سوئد موفق شد پیروزی بزرگی را مقابل حریف آلمانی به ارمغان بیاورد.

الحشد الشعبی هواپیمای ترکیه را فراری داد

تلگرام نارنجی