از مصطفی میرسلیم تا مصطفی هاشمی‌طبا

Posted by

اقامه نماز اول وقت توسط بازیکنان لخویا در بازی با پرسپولیس

صادق صدرایی
میرسلیم و هاشمی طبا، دو کاندیدایی که در نهایت هم معلوم نشد چرا وقتی خودشان از میزان اندک رایشان باخبر بودند به صحنه انتخابات آمدند از جهاتی جز پدیده‌های چند انتخابات اخیر بوده اند. هر دو از مدیرانی با سابقه طولانی در ساختار مدیریتی کشور هستند و قاعدتا جایگاه خود را نیز در جامعه می‌دانستند و این گونه نبود که از این میزان رای که بسیار کم بود شوکه شده باشند. درباره نوع حضور هر یک از این دو تن می‌توان به نکاتی اشاره کرد.

1ـ مصطفی میرسلیم از همان ابتدا با تاکید بر اینکه نامزد حزبی است و اشاره‌های مستقیم وغیر مستقیم دیگر نشان داد که سازوکاری که جمنایی‌ها برای وحدت برگزیده بودند را نمی‌پسندد و آن را قبول ندارد.
2ـ  میرسلیم در روزهای تبلیغات انتخابات به مرور از چهره‌ای دانشگاهی که به نکاتی اساسی اشاره داشت و نقدهای نسبتا به جایی را به عملکرد دولت مستقر بیان می‌کرد تبدیل به سخنگوی جریان تندرو شد و در نهایت با جملاتی نظیر آن که «احیای دریاچه ارومیه به خاطر بارندگی بوده است نه برنامه دولت» و یا «دولت، آمار تورم را دستکاری کرده است» باعث خدشه‌ای جبران ناپذیر به وجهه دانشگاهی خود که در ابتدای رقابت نشان می‌داد شد.
3ـ  در ساعات پایانی تبلیغات نیز اتفاق مضحکی رخ داد. حزب موتلفه در بیانیه‌ای از موافقت با انصراف میرسلیم خبر داد و ساعتی بعد، این نامزد انتخابات گفت انصرافی نداده است. واقعا تعجب آور و خنده دار است که چگونه افرادی که توان اداره یک حزب چند نفره را هم ندارند که چنین ناهماهنگی‌های عجیب و غریبی در آن روی می‌دهد مدعی مملکت داری هستند!
4ـ  بسیاری در ابتدا حضور مصطفی هاشمی طبا در انتخابات را بیشتر شبیه یک شوخی می‌دیدند و اعتقاد داشتند که تایید صلاحیت فردی همچون هاشمی طبا با توجه به ویژگی هایی که برای رییس جمهور در قانون اساسی آمده است نمی‌تواند چندان منطقی باشد.
5ـ  با گذشت زمان و به مرور توجه بسیاری در جامعه به خصوص اقشار تحصیل کرده‌تر به سوی هاشمی طبا رفت و هر چه بیشتر از روزهای تبلیغات می‌گذشت میزان احترامی که «آقای مهندس» با رفتار و گفتار مبتنی بر ادب و دانایی اش برای خود می‌خرید بیشتر و بیشتر می‌شد.
6ـ  آن چه هاشمی طبا در روزهای تبلیغات انتخابات می‌گفت، از نقد جدی اش به یارانه‌های نقدی تا دغدغه هایش در حوزه محیط زیست، از دلواپسی اش برای بحران آب تا قرار دادن «حفظ سرزمین ایران» به عنوان الویت اصلی اش و… همه و همه سخنانی درست و دقیق بود که امید است رییس جمهور روحانی در دولت دوازدهم به سادگی از کنار آن‌ها عبور نکرده و از افرادی همچون هاشمی طبا که نگاهی کلان و آینده نگر دارند بیشتر از قبل استفاده کند.

اقامه نماز اول وقت توسط بازیکنان لخویا در بازی با پرسپولیس