استقرار پهپاد شناسایی آمریکا در ژاپن

Posted by

اعتراف پنتاگون به کشتن غیر نظامیان در موصل

ارتش آمریکا از استقرار یک فروند پهپاد شناسایی بزرگ در پایگاه هوایی این کشور در توکیو خبر داد.

اعتراف پنتاگون به کشتن غیر نظامیان در موصل