گزارش کمیسیون صنایع درباره معدن«زمستان یورت» به هیئت‌رئیسه مجلس ارائه می شود

Posted by

ارجاع تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه‌ها به صحن علنی مجلس

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس از ارائه گزارش این کمیسیون درباره معدن«زمستان یورت» به هیئت‌رئیسه مجلس تا فردا خبر داد.

ارجاع تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه‌ها به صحن علنی مجلس