2 میلیون نفر از ایران به کربلا رفته اند

Posted by

ادامه مذاکرات مقامات بیمه‌ای ایران و اروپا

سردار سرتیپ پاسدار اشتری در ارتباط تلفنی با اخبار 14 سیمای جمهوری اسلامی از مرز شلمچه افزود: همچنین حدود 800 هزار نفر از سه مرز (مهران ، شلمچه و چذابه) به داخل کشور برگشته اند.وی گفت: براساس بازدیدی که از مرز چذابه و از شلمچه داشتیم وضع امنیت مرزهای کشور خوب است و زائران همکاری بسیار خوبی با مسئولان بویژه با نیروی انتظامی دارند و عبور و مرور به خوبی صورت می گیرد.سردار اشتری افزود: مرز مهران صرفاً برای ورود زائران به کشور است اما از مرزهای شلمچه و چذابه هم ورود و خروج داریم.فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت: امیدواریم از این سه مرز خدمات خوبی برای زائران ارائه دهیم.

ادامه مذاکرات مقامات بیمه‌ای ایران و اروپا