حالات روحی و روانی در هضم غذا چه اثری دارد؟

Posted by

ادامه تقابل آمریکا و روسیه بر سر ماجرای سوریه در پرو

هضم خوب غذا در افزایش سلامتی افراد نقش موثری دارد؛ گیاهانی مانند بابونه و مرزنجوش در مواردی که هضم دچار اختلال شده است می‌تواند کمک کننده باشد.

ادامه تقابل آمریکا و روسیه بر سر ماجرای سوریه در پرو

oxin channel