تندروترین سناتور آمریکایی ضد برجام و ایران

Posted by

آیا سرطان قابل پیشگیری است؟

منابع وال‌استریت‌ژورنال می‌گویند ترامپ با چند ژنرال بازنشسته نظامی و چند نفر دیگر برای تصدی سمت وزارت دفاع دیدار کرده است.

آیا سرطان قابل پیشگیری است؟

دانلود مستقیم تلگرام فارسی