بازگشت محمد بنا به کشتی

Posted by

آمار جدید چک‌های بلامحل / ایران ۱۲۷هزار میلیارد ریال چک برگشتی دارد!

سرمربی سابق تیم ملی کشتی فرنگی با حضور در یکی از سالن‌های کشتی شهریار به تشک کشتی بازگشت.

به گزارش ایلنا، محمد بنا که بعد از بازی‌های المپیک ریو از تیم ملی کشتی فرنگی جدا شد و عنوان کرد که دیگر دوره‌اش در تیم ملی کشتی فرنگی به پایان رسیده است، بعد از چند ماه استراحت حالا به بهانه آشتی با دوست قدیمی خود، ناصر نوربخش به روی تشک بر گشته است.

 ناصر نوربخش که انتقادات عجیب و غریبی را از محمد بنا مطرح کرده بود، برای رفع کدورت‌ها با دعوت از آقای خاص کشتی به باشگاهش در شهریار، یک بار دیگر در کنار محمد بنا قرار گرفت.

محمد بنا هم با حضور در این باشگاه کشتی‌گیران را تمرین داد تا به طور غیررسمی باز هم به دنیای مربیگری کشتی برگردد.

آمار جدید چک‌های بلامحل / ایران ۱۲۷هزار میلیارد ریال چک برگشتی دارد!