تصمیم عجولانه استقلال برای شکایت علیه پرسپولیسی‌ها

Posted by

آمادگی ایرباس برای تحویل 5 هواپیما به ایران

مدیررسانه ای استقلال روزنامه حامی تیم رقیب را به خاطر اتهام به علیرضا منصوریان تهدید به شکایت کرد؛ در پی این ماجرا نیز سردبیر روزنامه پیروزی گفت: ما(تحریریه پیروری)مثل برخی تیمها اهل جعل و تخیل و فتوشاپ نیستیم!.

آمادگی ایرباس برای تحویل 5 هواپیما به ایران

دانلود تلگرام