۶۰۰ هزار زائر کربلا به کشور بازگشتند

Posted by

آسمان پایتخت ابری می شود

جانشین فرمانده ناجا از خروج ۲ میلیون زائر از مرزهای شلمچه، مهران و چزابه خبر داد و گفت: ۶۰۰ هزار زائر کربلا به کشور بازگشتند.

آسمان پایتخت ابری می شود

دانلود تلگرام