مشکل مزمن عدم درک برجام!

Posted by

آخرین وضعیت قاتل ستایش قریشی

محمد توکلیاقدام امریکا در تمدید تحریم داماتو بهانه‌ی جدیدی را به دست دلواپسان و رسانه‌های پرشمارشان داده است تا این گونه القاء کنند که برجام نقض شده است. قانون داماتو از سال 1996 برقرار است و پس از برجام هم ادامه داشته است و به عبارت دیگر اساسا هیچکدام از مسئولان کشور ادعای رفع تحریم های مرتبط با این قانون را از ابتدا هم نداشته اند، منطقا هم امکان اینکه تحریمی که در موضوعاتی غیر از هسته‌ای وضع شده با مذاکراتی درباره ی پرونده ی هسته ای برطرف شود وجود ندارد.با نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور تا پیش از تحریم هایی که به بهانه هسته ای وضع شده بود می‌توان به این نتیجه رسید که که حداقل در ظاهر آن دسته از تحریم هایی که بر وضع معیشت مردم تاثیر به سزایی داشته است همین تحریم هایی بود که بواسطه ی برجام برطرف شده است نه محدودیت‌ها و تحریم‌هایی از قبیل همین قانون داماتو. مشکل دیگری که در موضوع فهم برجام توسط عده ای وجود دارد این است که تعریف درستی از تحریم جدید در ذهن خود ندارند. فی‌المثل لیستی بلند بالا ارائه می‌دهند و می‌گویند بعد از برجام ده ها تحریم جدید وضع شده است ، هنگامی که نگاهی به فهرستشان می‌اندازیم می‌بینیم که نام تعدادی فرد و شرکت در آن است که به دلیل نقض تحریم های غیر هسته ای باقی مانده ، به فهرست تحریم هایی که با برجام قرار هم نبوده است لغو شوند اضافه شده اند، به بیان ساده تر دلواپسان جریمه شدن افرادی که تحریم‌های باقی‌مانده را نقض کرد‌اند به حساب نقض برجام می‌گذارند. در حالی که با لحظه‌ای تفکر می‌توان متوجه شد که اساسا این قبیل جریمه ها و یا تمدید تحریم های گذشته مانند قانون داماتو یا وضعیت اضطراری ایران و امریکا توسط رییس‌جمهور ایالات متحده به هیچ عنوان به معنای تحریمی جدید که ناقض برجام باشد نیست. هیچ فرد و مسئولی چه دولتی و چه غیر دولتی که مدعی نقض برجام توسط طرف مقابل است تا امروز نتوانسته است که مصداقی از نقض عهد طرف مقابل مطابق متن برجام که بنا بر نامه رهبری به رییس جمهور در خصوص اجرای برجام باید ملاک عمل باشد ارائه دهد.البته این مباحث مطرح شده با اینکه در ظاهر رنگ و بوی ضد دولتی دارد اما در خودش خیری هم به همراه خواهد داشت و آن اینکه چنین اظهارنظرهایی نشان می‌دهد که حتی دلواپسان همواره امریکاستیز هم چه کتمان کنند چه تایید، متوجه شده‌اند که برای رفع همه‌ی تحریم‌ها احتیاج به مذاکره با امریکا در سایر حوزه هاست و نمی‌توان انتظار داشت با مذاکره و رسیدن به یک راه حل در یک موضوعه تمام محدودیت‌ها و تحریم‌های مرتبط با سایر حوزه‌ها هم برطرف شود.

آخرین وضعیت قاتل ستایش قریشی