تتلو اين بار به اسطوره فوتبال توهين كرد!

Posted by

آخرین جنگل باستانی اروپا

گروه سياسي: امير تتلو این روزها خبرساز ترین روزهای عمر هنری اش را سپری می کند حضور در کنار یکی از کاندیداها، توهین به شجریان و این بار توهین به علی دایی، هیچ اسطوره ای از لحن تند غیر مودبانه تتلو در امان نیست!

 

 

 

آخرین جنگل باستانی اروپا