داعش در سوریه شکست خورد

Posted by

آخرین تمرین پرسپولیس پیش از دیدار با لخویا

نماینده سازمان ملل در امور سوریه گفت که داعش با شکست در برابر ارتش سوریه اراضی تحت اشغال خود در این کشور را از دست داده است، اما همچنان خطرناک است.

آخرین تمرین پرسپولیس پیش از دیدار با لخویا