شاهد بی‌سابقه‌ترین تخلفات دراین انتخابات بودیم/ بخشهای مختلف رسانه ملی، وزارتخانه هاواستانداران تبدیل شدند به ستاد روحانی/ مردمی که آمده بودند به رقیب دولت رای بدهند، ساعت ها پشت در ماندند

پیشتازی حزب مرکل در آلمان چند ماه مانده به انتخابات فدرال تولیت آستان قدس رضوی گفت: بنده تاکنون از حق

Continue reading