اهانت به قرآن کریم در زندان اسرائیل + فیلم

Posted by

605 نفر از کارگران پلاسکو بیمه بیکاری می گیرند

یکی از زندانبانان اسرائیلی در اقدامی شنیع، قرآن کریم را در مقابل چشمان فلسطینیان زیر پا نهاد که این اقدام منجر به درگیری زندانیان با زندانبانان اسرائیلی شد.

605 نفر از کارگران پلاسکو بیمه بیکاری می گیرند