۵۹ ایرانی سوختند

Posted by

35 پروانه اجرای تئاتر های کمدی برای نوروز 96 صادر شد

همچنان که ساعات به سمت شب‌هنگام پیش می‌رود آمار تلفات چهارشنبه پایان سال افزایش می‌یابد. سخنگوی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی کشور درباره جانباختن حادثه دیده جدید بیان داشت: آمار رسمی از فوت حادثه دیده ای تاکنون تایید نشده است.

35 پروانه اجرای تئاتر های کمدی برای نوروز 96 صادر شد