سقوط پهباد جاسوسی اسرائیل در کرانه باختری

Posted by

یک فروند پهباد جاسوسی رژیم صهیونیستی به دلیلی نامعلوم در کرانه باختری رود اردن و در منطقه تحت کنترل دولت خودگردان فلسطین سقوط کرد.