ادوات کشف شده از گروه وابسته به داعش

Posted by

ادوات کشف شده از گروه تروریستی وابسته به داعش که توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) دستگیر شدند.