پدرخوانده‌ها عارف را هم در تهیه فهرست انتخاباتی دور زدند

Posted by

محمدرضا عارف رئیس شورایعالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، این روزها وضعیت دشواری پیدا کرده است.