هرمزگان لرزید

Posted by

زلزله ای به بزرگی ۳.۴ ریشتر بندر خمیر در هرمزگان را لرزاند.