کره شمالی آمریکا را به شدت تهدید کرد

Posted by

رهبر کره شمالی پیش از آزمایش جدیدترین موتور موشکی این کشور، آمریکا را به شدت تهدید کرد.