آزمایش پرتاب بمب هسته ای توسط آمریکا

Posted by

کره شمالی اعلام کرد که آمریکا در شبه جزیر کره اقدام به تمرین پرتاب بمب هسته ای کرده است.