ورود وزیر ورزش به اعتصاب بازیکنان استقلال

Posted by

سرپرست تیم فوتبال استقلال از ورود وزیر ورزش و جوانان برای حل مشکل بی پولی بازیکنان این تیم خبر داد.