واکنش نوبخت به انتقادات از دولت

Posted by

سخنگوی دولت در نشست خبری خود با خبرنگاران نسبت به انتقادات از دولت واکنش نشان داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در آخرین نشست خبری گفت: کلی و کیلویی حرف زدن نسبت به آمارهای رسمی دولت جواب علمی کارشناسی نیست. امروز مد شده که هر چه از سوی دولت گفته می شود، از سوی برخی منتقدین یک «نه» روی آن گذاشته شود.، بعد هم گزارش تهیه می کنند و از چهار نفر می پرسند که آیا این آمار را در زندگی خود حس می کنید یا نه و آنها هم جواب منفی می دهند و نتیجه گرفته می شود که آمارها درست نیست.

اینجا