«کلاه قرمزی» بیش از یک میلیارد تومان طلبکار است

Posted by

مدرسی گفت: به ما گفتند که برای تولید ادامه این مجموعه در سری جدید اسپانسر جذب کنیم و این موضوع در حالی است که «کلاه قرمزی» از سه سال پیش بیش از یک میلیارد تومان از شبکه دو طلبکار است.