تخریب یک واحد آپارتمان با انفجار 250 گرم مواد محترقه

Posted by

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران گفت: انفجار ۲۵۰ گرم از مواد محترقه به سادگی می‌تواند یک واحد آپارتمان را تخریب کند و زمانی که این مقدار به 25 تا 30 کیلوگرم برسد، می‌تواند منجر تخریب یک ساختمان و آسیب زدن به ساکنان آن شود.