انتقاد رئیس مجلس خبرگان از مراسم 500 میلیونی دولت

Posted by

رئیس خبرگان رهبری با انتقاد از صرف هزینه‌های بیت‌المال گفت: افرادی ناتوان برای تامین نان شب خود در کشور وجود دارند آن وقت دولت مراسم 500 میلیونی برگزار می‌کند. رئیس مجلس خبرگان در ادامه افزود: انسان نمی‌داند چگونه با وجود چنین گرفتاری‌های اقتصادی که در جامعه وجود دارد چگونه با این قضیه برخورد کند.