آمریکا باید از جنگ با ایران در شرق سوریه اجتناب کند

Posted by

180 تروریست و دو فرمانده ارشد داعشی در حمله هواپیماهای روسی کشته شدند

یک اندیشکده جهانی تاکید کرد که آمریکا باید از رویارویی با ایران در شرق سوریه خودداری کند چرا که این اقدام به متشنج شدن هر چه بیشتر اوضاع منتهی خواهد شد.

180 تروریست و دو فرمانده ارشد داعشی در حمله هواپیماهای روسی کشته شدند