هیچ چیز در دوران جدید سعودی بعید نیست

Posted by

۳ میوه قاچاقی که در تابستان به فروش می‌رسد

ولیعهد جدید عربستان با چالش‌ها و مشکلات زیادی روبه رو است که مهم ترین آن تعیین جانشین ولیعهد است؛ پستی که پس از ارتقای او به ولیعهدی خالی مانده است.

۳ میوه قاچاقی که در تابستان به فروش می‌رسد