رایزنی «اردوغان» و «پوتین» درباره سوریه

Posted by

یک بخش جدید به «سه ستاره» سال ۹۵ اضافه شد

رؤسای جمهور روسیه و ترکیه در شهر مسکو با یکدیگر دیدار و درباره بحران سوریه و برخی از دیگر موضوعات گفتگو کردند.

یک بخش جدید به «سه ستاره» سال ۹۵ اضافه شد