سردردهای خطرناک را بشناسید

Posted by

یوونتوس یک قدم دیگر به قهرمانی نزدیک شد

سردرد یکی از نشانه های شایع انواع بیماری ها به حساب می آید ؛ از یک سرما خوردگی ساده گرفته تا تومورها و خونریزی های مغزی همگی می توانند سر درد ایجاد کنند.

یوونتوس یک قدم دیگر به قهرمانی نزدیک شد