ترافیک سنگین در بزرگراه‌های تهران

Posted by

گزارش مطالبات و خواسته های 112 محله شهر تهران

جانشین پلیس راهور فاتب با بیان این مطلب که پلیس راهور با حرکات مخاطره‌آمیز هنجارشکنان برخورد لازم را خواهد داشت از انجام تست سلامت بر روی رانندگان خودروهای مخاطره‌آمیز خبرداد. وی خاطرنشان کرد: کیت تست سلامت در اختیار مأموران راهور قرار گرفته است.

گزارش مطالبات و خواسته های 112 محله شهر تهران